DEITIES

Deities in the Temple

Apart from Shri Mahalasa Narayani, the following deities are present in the temple precincts:

Shri Ganapati, Shri Sankashti, Shri Sahasrapal, Shri Jaya, Shri Vijaya, Shri Hanuman, Shri Santeri, Shri Laxminarayana, Shri Gram Purush, Shri Bhagwati, Shri Chatuhshashti, Shri Kal Bhairav, Shri Dadha, Shri Simha Purush, Shri Mahalasa near the Tali, Shri Naga near the Tali.


 

Comments are closed.